PHÌ NHI HOÀN

 

- Hoàng liên

- Thần khúc

- Nhục đậu khấu

- Tân lang

 

- Sử quân tử

- Mộc hương

- Mạch nha

 

Công dụng : Sát trùng tiêu tích, kiện tỳ thanh nhiệt.

Chủ trị : Trùng tích đau bụng, tiêu hoá kém. Mặt vàng, người gầy, bụng đầy, chướng sốt mồm hôi, ỉa lỏng (cam tích).