ÔN TỲ THANG

 

- Ðại hoàng

- Phụ tử 

- Nhân sâm

 

- Cam thảo

- Can khương

Công dụng: Ôn bổ tỳ dương, công hạ hàn tích.

Chủ trị: Tỳ dương bất túc. Hàn tích tiện bí, hoặc cửu xích bạch lỵ, đau bụng chân tay không ấm, mạch trầm huyền.