ÔN TRUNG TÁN HÀN CHỈ TẢ TÁN

 

- Trần bì

- Bạch biển

- Hoắc hương

- Can khương

- Sa nhân

 

 

Công dụng : Ôn trung tán hàn trừ thấp.

Chủ trị : Thổ tả, mửa, ỉa cấp, đau bụng, bệnh ở mức độ nhẹ, vừa. Nếu nặng nên kết hợp với Tây y.