ÔN KINH THANG

 

- Ngô thù du

- Xuyên khung

- A giao

- Cam thảo

- Ðương quy

- Nhân sâm

 

- Ðan bì

- Bán hạ

- Thược dược

- Quế chi

- Sinh khương

- Mạch môn

Công dụng : Ôn kinh tán hàn, khử ứ dưỡng huyết.

Chủ trị : Xung nhâm hư hàn, ứ huyết ứ trệ. Rong kinh không dứt, kinh nguyệt không đều hoặc đến trước, hoặc đến sau kỳ, hoặc kinh không dứtvà đến tối thí phát nóng, lòng bàn tay nóng, môi miệng khô ráo (do âm huyết bất túc), bụng dưới đau cấp, bụng đầy; phụ nữ lâu không có con.