ÔN ÐỞM THANG

 

- Chỉ thực

- Cam thảo

- Trúc nhự

 

- Bán hạ

- Phục linh

 

Công dụng : Lý khí hoá đờm, thanh đởm hoá vị.

Chủ trị : Ðởm vị bất hoà, đờm nhiệt nhiễu ở trong gây hư phiền không ngủ, hoặc nôn nấc, tim đập không yên, điên giản v.v.

Chú ý : Phương thuốc Ôn đởm thang dùng để chữa nhiệt đờm nhiễu ở trong, nếu là điên giản uống vào sẽ thanh được nhiệt, tiêu được đờm và cắt được cơn điên giản, nếu là hư phiền, nôn do đởm nhiệt vị nghịch, uống vào sẽ thanh được đởm, hoà được vị, trừ được phiền, chỉ được nôn.

Phương thuốc Thập vị ôn đởm thang lại dùng để chữa nhiệt đờm trọc nhiễu ở trong, tâm đởm hư.

Tại sao là Ôn đởm thang lại dùng để chữa nhiệt đờm ? La Ðông Dật giải thích như sau :" Hoà là ôn vậy, còn ôn thực chất là lương vậy".