Ô MAI HOÀN

 

- Hoàng liên

- Can khương

- Ô mai

- Phụ tử

- Quế chi

 

- Nhân sâm

- Hoàng bá

- Thục tiêu

- Tế tân

- Ðương quy

Công dụng : Yên tạng ôn hồi (giun đũa).

Chủ trị : Chứng hồi quyết. Tâm phiền nôn, lúc phát lúc không, ăn vào nôn giun, chân tay lạnh toát, đau bụng, hoặc lỵ mạn, ỉa chảy mạn.