NÚC NÁC CHI TỬ THANG

 

- Vỏ núc nác

- Rau má tươi

- Chi tử

 

- Thạch hộc

- Quế nhục

Công dụng : Thanh hạ tiêu nhiệt.

Chủ trị : Bí đái do nhiệt kết ở hạ tiêu. Bí đái, bụng dưới đầy chướng, mạch sác.