NHUẬN CƠ CAO

 

- Sáp ong

- Ðương quy

- Hoàng kỳ

 

- Hoàng đơn

- Dầu mè

 

Công dụng : Tiêu sưng, bài nùng, sinh cơ, chỉ đau.

Chủ trị : Chữa bỏng, sang lở chưa vỡ, đã vỡ mủ.