NHỊ TRẦN THANG

 

- Trần bì

- Cam thảo

 

- Bán hạ

- Bạch linh

 

Công dụng : Táo thấp hoá đờm, lý khí hoà trung.

Chủ trị : Thấp đờm, ho khạc. Ðờm nhiều trắng, dễ khạc, ngực hoành bĩ tắc khó chịu buồn nôn, nôn, chân tay mệt mỏi, hoặc đầu váng tim động, lưỡi rêu trắng nhuận, mạch hoạt.

Chú ý : Nhị trần thang để táo thấp hoá đờm là phương thuốc cơ bản để trị đờm và gia giảm theo bệnh tình.

Ðạo đờm thang để hành khí trừ đờm, dùng ở trường hợp khí uất gây nên.

Ðịch đờm thang để làm sạch đờm khai khiếu dùng ở trúng phong đờm mê tâm khiếu.