NHẤT QUÁN TIỄN

 

- Bắc sa sâm

- Sinh địa

- Mạch môn

 

- Kỷ tử

- Quy thân

- Xuyên luyện tử

 

Công dụng : Tư âm sơ can.

Chủ trị : Can thận âm hư, huyết táo khí uất. Ngực, bụng trên, sườn đau, nuốt chua, oẹ đắng, họng mồm khô, lưỡi đỏ ít dịch, mạch tế nhược hoặc hư huyền.

Chú ý : Phương thuốc này và phương thuốc Tiêu dao tán đều chữa can uất đau cạnh sườn. Tiêu dao tán dùng trong trường hợp tình chí uất kết gây đau, Nhất quán tiễn dùng trong trường hợp can âm bất túc khí uất gây đau.