NHÂN TRẦN TỨ NGHỊCH THANG

 

- Nhân trần

- Bào khương

 

- Phụ tử

 - Cam thảo

 

Công dụng : Ôn lý trợ dương, lợi thấp thoái hoàng.

Chủ trị : Âm hoàng do hàn thấp làm trở ngại ở lý, vàng sạm, mệt mỏi, ăn ít, chân tay quyết lạnh, mạch trầm tế vô lực.