LƯƠNG KHAI

NGƯU HOÀNG THANH TÂM ÐƠN

 

- Ngưu hoàng

- Hoàng cầm

- Chu sa

 

- Chi tử

- Hoàng liên

- Uất kim

Công dụng : Thanh nhiệt giải độc, khai khiếu an thần.

Chủ trị : Ôn tà đã vào trong, nhiệt đã vào tâm bào. Thần hôn mê, nói sảng, người nóng, phiền toái không yên. Trẻ em kinh quyết. Trúng phong khiếu bị bế.