NGƯU HOÀNG HOÀN

 

- Ngưu hoàng

- Mộc dược

- Cơm gạo nếp

 

- Sạ hương

- Nhũ hương

 

Công dụng : Giải độc tiêu thũng, hoá đờm tán kết, hoạt huyết khử ứ.

Chủ trị : Nhũ nham, tràng nhạc, đờm hạch lưu trú, phế ung, tiểu trường ung.