NGƯU BÀNG GIẢI CƠ THANG

 

- Ngưu bàng tử

- Liên kiều

- Thạch hộc

- Bạc hà

- Sơn chi

 

- Huyền sâm

- Kinh giới

- Ðơn bì

- Hạ khô thảo

 

Công dụng : Sơ phong thanh nhiệt, lương huyết tiêu sưng.

Chủ trị : Ðờm độc ở cổ gáy, đau răng do phong nhiệt, đau đầu do phong nhiệt kiêm biểu nhiệt. Nhọt ở ngoài sưng nóng đỏ đau, rét ít nóng nhiều, mồ hôi ít, miệng khát nước, đái vàng, mạch phù sác, rêu lưỡi trắng hoặc vàng.