NGŨ LINH TÁN

 

- Trư linh

- Bạch truật

- Trạch tả

 

- Phục linh

- Quế chi

Công dụng : Lợi thuỷ thảm thấp, ôn dương hoá khí.

Chủ trị : - Ở ngoài có chứng biểu, ở trong có thuỷ thấp đình lại. Ðau đầu, nóng, phiền khát muốn uống hoặc uống vào lập tức nôn, đái không thông lợi, rêu lưỡi trắng, mạch phù.

- Thuỷ thấp đình ở trong. Phu, ỉa lỏng, đái không thông lợi hoặc nôn, ỉa (hoắc loạn thổ tả).

- Ðờm ẩm. Dưới sườn đau,thổ đờm dãi, đầu váng hoặc đoản khí và ho.