NGŨ LÂM TÁN

 

- Xích linh

- Cam thảo

- Ðương  quy

 

- Chi tử

- Xích thược

 

Công dụng : Thanh nhiệt lương huyết, lợi thuỷ thông lâm.

Chủ trị : Bàng quang có nhiệt. Huyết lâm đái khó đau, hoặc nước tiểu đục như nước tiểu đậu, hoặc đái sỏi.