NGŨ BÌ TÁN

 

- Sinh khương

- Tang bac´h bì

- Ðại phúc bì

 

- Phục linh

- Trần bì

Công dụng : Lợi thấp tiêu thũng, lý khí kiện tỳ.

Chủ trị : Tỳ hư thấp thắng, bì thuỷ. Phù toàn thân, chân tay nặng nề, tâm bụng đầy căng, khí lên gây suyễn gấp, đái không thông lợi, hoặc có thai bị phù v.v. rêu lưỡi trắng cáu, mạch trầm hoãn.

Chú ý : Ngũ bì tán của cục phương lấy Ngũ gia bì, Ðịa cốt bì thay Tang bạch bì. Ngũ bì tán của Ma khoa hoạt nhân toàn thư lấy Ngũ gia bì thay Tang bạch tạng bì.

Nói chung tác dụng của ba bài Ngũ bì tán ở trên về cơ bản như nhau.