NGÔ THÙ DU THANG

 

- Ngô thù du

- Ðại táo

 

- Nhân sâm

- Sinh khương

 

Công dụng : Ôn trung bổ hư, giáng nghịch chỉ ẩu.

Chủ trị : - Vị hư hàn. Ăn xong muốn nôn, ngực hoành đầy, khó chịu hoặc bụng trên đau, cồn cào nuốt chua.

- Ðau đầu của quyết âm, nôn đờm thổ dãi.

- Nôn, ỉa do thiếu âm, chân tay quyết lạnh, phiền táo muốn chết.