NGỌC DỊCH THANG

 

- Sinh sơn dược

- Sinh hoàng kỳ

 

- Sinh kê nội kim

- Thiên hoa phấn

 

Công dụng : Ích khí sinh tân, nhuận táo chỉ khát.

Chủ trị : Bệnh tiêu khát. Khí không phân bố tân được, thận hư , vị táo. Miệng khát uống luôn, đái nhiều lần lượng nhiều, hoặc đái đục, mệt mỏi khí đoản, mạch hư tế vô lực.