CỐ BIỂU CHỈ HÃN

NGỌC BÌNH PHONG TÁN

 

- Phòng phong

- Hoàng kỳ

- Bạch truật

 

 

           Công dụng : Ích khí cố biểu cầm mồ hôi.

           Chủ trị : Biểu hư tự ra mồ hôi, dễ bị cảm phong tà.