MỘC HƯƠNG TÂN LANG HOÀN

 

- Hoàng liên

- Mộc hương

- Ðại hoàng

- Tân lang

- Thanh bì

- Trần bì

 

- Chỉ thực

- Nga truật

- Hoàng bá

- Hương phụ

- Khiên ngưu

 

Công dụng : Hành khí đạo trệ, công tích tiết nhiệt.

Chủ trị : Tích trệ ở trong, thấp tích sinh nhiệt. Bụng, bụng trên bĩ mãn, chướng đau, xích bạch lỵ, mót rặn, hoặc đại tiện bí kết, rêu lưỡi vàng cáu, mạch trầm thực.