MẪU LỆ TÁN

 

- Hoàng kỳ

- Ma hoàng căn

 

- Mẫu lệ

 

 

Công dụng : Cố biểu liễm hãn.

Chủ trị : Chữa các chứng hư bất túc. Người ra mồ hôi, đêm ra nhiều hơn, không cầm được. Hồi hộp, dễ lo sợ, khí đoản, buồn phiền, mệt mỏi.