MA TỬ NHÂN HOÀN

 

- Ma tử nhân

- Ðại hoàng

- Thược dược

 

- Hậu phát

- Chi tử

- Hạnh nhân

 

Công dụng: Nhuận trường tiết nhiệt, hành khí thông tiện.

Chủ trị: Trường vị táo nhiệt, tân dịch không đủ. Ỉa khó, phân khô bón,tiểu tiện nhiều lần.