MẠCH MÔN ÐÔNG THANG

 

- Nhân sâm

- Mạch môn

- Cam thảo

 

- Bán hạ

- Gạo tẻ

- Ðại táo

 

Công dụng : Tư dưỡng phế âm, giáng nghịch hoà trung.

Chủ trị : - Âm của phế không đủ. Khí nghịch ho, miệng khát họng khô, đờm khạc khó ra, hoặc ho thổ đờm dãi, ngũ tâm nhiệt, lưỡi đỏ ít rêu, mạch hư sác.

-   Âm của vị không đủ. Khí nghịch nôn oẹ, miệng khát họng khô, lưỡi đỏ ít rêu, mạch hư sác.