LÝ TRUNG HOÀN

 

- Nhân sâm

- Chích thảo

 

- Can khương

- Bạch truật

 

Công dụng : Ôn trung khu hàn, bổ khí kiện tỳ.

Chủ trị : - Trung tiêu hư hàn, ỉa lỏng không khát, nôn, đau bụng, không muốn ăn uống, có thể vừa mửa vừa ỉa lỏng.

          - Dương hư mất máu.

          - Mạn kinh phong ở trẻ em có hư  hàn ở trung tiêu.