LINH GIÁC CÂU ÐẰNG THANG

 

- Tang diệp

- Câu đằng

- Bạch thược

- Bối mẫu

- Cúc hoa

 

- Sinh cam thảo

- Linh giác

- Sinh địa tươi

- Phục thần

- Trúc nhự

 

Công dụng : Lương can tức phong, tăng dịch thư cân.

         Chủ trị : Nhiệt thịnh ở kinh can, nhiệt cực sinh phong. Sốt cao không hạ phiền muộn,          chân tay co giật, kinh quyết, nặng thì thần hôn, lưỡi đỏ sẫm và khô, hoặc lưỡi đen có gai,          mạch huyền và sác.