LIÊN MAI AN HỒI THANG

 

- Hồ hoàng liên

- Thục tiêu

- Ô mai nhục

 

- Hoàng bá

- Bạch lôi hoàn

- Tân lang

 

Công dụng : Thanh nhiệt an hồi.

Chủ trị : Bụng đau do trùng tích, ăn thì nôn ra giun, nặng thì phiền táo, quyết nghịch người nóng, mặt đỏ, miệng ráo, lưỡi đỏ mạch sác.

Chú ý : Phương thuốc Ô mai hoàn để khu trùng trong điều kiện hồi quyết có hàn có nhiệt, nên phải ôn trung.

Phương thuốc Liên mai an hồi thang để khu trùng ttrong điều kiện nhiệt thịnh ở can vị.