KIẾT LỴ CẤP TÁN

 

- Cỏ nhọ nồi

- Cỏ sữa

- Rau sam

 

- Lá nhót

- Búp ổi

 

 

Công dụng : Chỉ xích bạch lỵ.

Chủ trị : Chữa kiết lỵ cấp. Sốt đột ngột, ỉa nhiều lần, mót rặn, ỉa ít phân, có lẫn máu chất nhày, khát nước.