KIỆN TỲ HOÀN

 

- Hoàng liên

- Mộc hương

- Bạch truật

- Cam thảo

- Bạch linh

- Nhân sâm

- Thần khúc

 

- Trần bì

- Sa nhân

- Mạch nha

- Sơn tra

- Sơn dược

- Nhụīc đậu khấu

 

Công dụng : Kiện tỳ hoà vị, tiêu thực chỉ tả.

Chủ trị : Tỳ vị hư nhược, thức ăn đình ở trong, ăn ít tiêu hoá khó, bụng, bụng trên có bĩ khó chịu, ỉa lỏng, lưỡi rêu cáu hơi vàng, mạch hư nhược.