KHƯƠNG HOẠT THẮNG THẤP THANG

 

- Khương hoạt

- Ðộc hoạt

- Cảo bổn

- Phòng phong

 

- Chích thảo

- Xuyên khung

- Mạn kinh tử

 

Công dụng : Khu phong thắng thấp.

Chủ trị : Phong thấp ở phần biểu (kinh thái dương). Vai, lưng trên đau không quay cổ được, đầu đau, người nặng nề, hoặc cột sống thắt lưng đau không xoay trở được, rêu trắng mạch phù.