HOÀNG LIÊN GIẢI ÐỘC THANG

 

- Hoàng cầm 

- Hoàng bá

 

- Hoàng liên

- Chi tử

 

Công dụng: Tả hoả giải độc.

Chủ trị: Các chứng thực nhiệt hoả độc, nhiệt thịnh ở tam tiêu. Rất nóng phiền táo, mồm khô họng ráo, nói lẫn, không ngủ hợc nhiệt nôn máu, máu cam hoặc nhiệt nặng phát ban, người nóng ỉa chải, vàng da thấp nhiệt, mụn nhọt đinh độc, nước tiểu vàng sẫm, lưỡi đổ rêuvàng, mạch sác hữu lực.