HỮU QUY HOÀN

 

- Thục địa

- Câu kỷ

- Ðỗ trọng

- Chế phụ tử

- Sơn dược

- Lộc giác giao

- Ðương quy

- Thố ty tử

- Sơn thù

- Nhục quế

Công dụng : Ôn bổ thận dương, điền tinh bổ huyết.

Chủ trị : Thận dương không đủ (bất túc), mệnh môn hoả suy. Bệnh lâu năm khí suy thần mệt, sợ lạnh, chân tay lạnh, hoặc dương suy di tinh hoặc dương suy không có con, hoặc phân không thành khuôn, lỏng, hoặc đái són, hoặc lưng mỏi gối đau chi dưới phù.

Chú ý : Phương thuốc Hữu quy hoàn là thận khí hoàn bớt ba vị (Linh,Tả, Ðan bì) thêm các vị Lộc giao, Thố ty tử, Ðỗ trọng, Kỷ tử nên tác dụng chính là bổ ích âm dương của thận, không có tác dụng tả như Thận khí hoàn.

Nếu thận dương bất túc có âm thịnh cách dương hoặc chân hàn giả nhiệt rõ thì có thể bỏ Lộc giao, Thố ty tử, Ðương quy, thêm Cam thảogọi là Hữu quy ẩm.