HƯƠNG NHU TRÚC DIỆP THANG

 

- Lá hương nhu

- Trúc diệp

 

- Rau má tươi

- Cát căn

 

Công dụng : Giải thử thanh nhiệt.

Chủ trị : Cảm nắng nhẹ. Người nóng, da nóng, mồ hôi nhiều, khát nước, ngực bứt rứt khó chịu, mắt đỏ (như người không rửa mặt) nước tiểu đỏ, lưỡi đỏ, mạch phù hư.