HỒI DƯƠNG CỨU NGHỊCH THANG

 

- Phụ tử

- Bạch truật

- Chích thảo

- Bán hạ

- Can khương

- Trần bì

 

- Nhân sâm

- Gừng

- Nhục quế

- Phục linh

- Ngũ vị tử

Công dụng : Hồi dương cứu nghịch, ích khí sinh mạch.

Chủ trị : Hàn tà trực trúng vào cả ba kinh âm, chân dương bị suy vi. Sợ lạnh nằm co, chân tay lạnh giá, đau bụng, nôn, ỉa lỏng, không khát, thần mệt muốn ngủ, hoặc người lạnh run cầm cập, hoặc móng, môi, niệng xanh tím, hoặc chảy dãi, lưỡi nhợt rêu trắng, mạch trầm vi, nặng thì không thấy mạch.