HOÀ VINH BẢO VỆ TÁN TÀ PHƯƠNG

 

-Sinh địa

-Hương phụ

-Phòng phong 

-Cảm thảo

-Ðộc hoạt

-Khương hoạt

 

-Thăng ma

-Sinh khương

-Xuyên khung

-Tử tô

-Cát căn

-Thông bạch

 

Công dụng : đưa tà ra ngoài biểu, điều hoà dinh vệ .

Chủ trị : Tứ thời cảm mạo, mạch thực, thân thể cường tráng, phát sốt ,sợ rét, đầu nhức, mình đau, gáy cứng đờ, xương sống cứng không có mồ hôi, ăn được, nước tiểu trong, đại tiện nhuận . tóm lại dùng cho các chứng thuộc dương, thuộc biểu .