HOẠT LẠC HIỆU LINH ÐƠN

 

- Ðương quy

- Nhũ hương

 

- Ðan sâm

- Mộc dược

 

Công dụng : hoạt huyết khử ứ, thông lạc chỉ đau.

Chủ trị : khí huyết ngưng trệ. Tâm phúc đau, đùi đau tay đau, ứ huyết sưng do chấn thương, loét cả trong và ngoài, trưng hà tích tụ.