HOẠT HUYẾT TIÊU Ứ THANG

 

- Hương phụ

- Ngải cứu

- Cỏ roi ngựa

 

- Ích mẫu

- Trạch lan

- Nga truật

          Công dụng : Hoạt huyết tiêu ứ.

 Chủ trị : Kinh bế do huyết ứ, huyết ngưng. Sắc mặt xanh sẫm, bụng dưới đau nắn vào   cứng, ngực bụng đầy chướng khó chịu. Miệng ráo không muốn uống, da khô có vảy,  đái thông lợi, phân khô, lưỡi đỏ sẫm hoặc đỏ tía, mạch huyền sáp.