HOÀN TẨY GIUN

 

- Sử quân tử

- Hạt bìm bìm

 

- Tân lang

- Mộc hương

 

 Công dụng : Tẩy giun đũa.

Chủ trị : Bệnh giun đũa. Ðau bụng âm ỉ, thường nôn nao khó chịu, lúc đau lúc không, lúc không đau ăn uống bình thường, ứa nước miếng, ngứa lỗ tai, ngủ nghiến răng, hay mê, trẻ em hay nằm sấp, đi ỉa có ra giun, phân có nhiều trứng giun.