HOÀNG THỔ THANG

 

- Cam thảo

- Can địa hoàng

- Bạch truật

 

- Phụ tử

- A giao

- Hoàng cầm

 

Công dụng : Ôn dương kiện tỳ, dưỡng huyết cầm máu.

Chủ trị : Tỳ dương bất túc, trung tiêu bị hư hàn. Ỉa máu hoặc nôn máu, máu cam, nữ rong băng huyết màu huyết sẫm nhạt, chân tay không ấm, sắc mặt uỷ hoàng, lưỡi nhợt rêu trắng, mạch trầm tế vô lực.