HOÀ HUYẾT KHAI UẤT PHƯƠNG

 

- Ðương qui

- Thanh bì

- Xuyên khung

- Hương phụ

- Long đởm thảo

- Can khương

- Ðại phụ tử

- Chỉ xác

- Tân lang

- Chích thảo

 

Công dụng:Hoà huyết khai uất.

Chủ trị: Phụ nữ thất tình uất kết, Huyết hư khí trệ, can hoả mạnh quá, ngực sườn đau thắt, chân tay lạnh.