HOẮC HƯƠNG CHÍNH KHÍ TÁN

 

- Ðại hồng bì

- Bạch chỉ

- Cam thảo

- Tử tô

- Phục linh

- Bán hạ

 

- Bạch truật

- Trần bì

- Hậu phác

- Hoắc hương

- Cát cánh

 

Công dụng : Giải biểu hoá thấp, lý khí hoà trung.

Chủ trị : Ngoài thì cảm phong hàn, trong thì có thấp trệ. Nôn ỉa, sốt sợ lạnh, đau đầu, ngực hoành đầy tức, bụng trên dau, lưỡi rêu cáu, sốt rét.