HẬU THIÊN BÁT VỊ PHƯƠNG

 

- Bố chính sâm

- Bạch truật

- Chích thảo

- Hoàng kỳ

 

- Ngũ vị

- Liên nhục

- Phụ tử

 

Công dụng : Ôn bổ dương khí hậu thiên.

Chủ trị : Dương khí hậu thiên hư tổn. Hình thể gầy xanh, hoặc béo bệu, hơi thở ngắn mỏi mệt, ăn không biết ngon, rất sợ lạnh, dễ sinh gầy chướng ỉa lỏng, hoặc tỳ hư không thể liễm được hoả phát sốt phiền khát.