HẬU PHÁC THẤT VẬT THANG

 

- Chỉ thực

- Sinh khương

- Hậu phác

- Quế chi

 

- Cam thảo

- Ðại hoàng

- Ðại táo

 

Công dụng : Giải cơ phát biểu, hành khí thông đại tiện.

Chủ trị : Chứng ở biểu của ngoại cảm chưa hết, đã có chứng thực ở lý. Ðầy bụng, phát nóng, mạch phù sác, ỉa không thông.

Chú ý : Phương thuốc Ðại sài hồ thang để chữa bệnh của Thiếu dương - Dương minh, còn phương thuốc Hậu phác thất vật thang để chữa bệnh của Thái dương - Dương minh.