HẬU PHÁC ÔN TRUNG THANG

 

- Hậu phác

- Can khương

- Phục linh

- Trần bì

 

- Mộc hương

- Thảo đậu khấu

- Chích thảo

 

Công dụng : Ôn trung hành khí, táo thấp trừ mãn.

Chủ trị : Tỳ vị bị hàn thấp làm tổn thương. Bụng trên căng đầy hoặc đau không muốn ăn uống, chân tay mệt mỏi.

Chú ý : Nếu chỉ có can khí, hoặc hàn phạm vị gây nôn, đau bụng, hoặc sườn ngực căng chướng, thì dùng phương thuốc Lương phụ hoàn (Lương phương tập dịch) Cao lương khương, Hương phụ lượng đều nhau để hành khí sơ can, khử hàn chỉ đau.