HẠNH TÔ TÁN

 

- Tô diệp

- Bán hạ

- Các cánh

- Chỉ xác

- Cam thảo

- Sinh khương

 

- Phục linh

- Tiền hồ

- Trần bì

- Hạnh nhân

- Ðại táo

 

  Công dụng : Giải lương táo, tuyên phế hoá đờm.

           Chủ trị : Ngoại cảm lương táo. Ðầu hơi đau, sợ lạnh không mồ hôi, ho khạc đờm loãng,            mũi tắc, họng khô, rêu trắng, mạch huyền.