HẢI TẢO NGỌC HỒ THANG

 

- Hải tảo

- Liên kiều

- Thanh bì

- Côn bố

- Bán hạ

- Trần bì

 

- Bối mẫu

- Ðương quy

- Xuyên khung

- Ðộc hoạt

- Cam thảo

- Hải đới

 

Công dụng : Hoá đờm nhuyễn kiên, tiêu tán anh lựu.

Chủ trị : Can tỳ không điều hoà, khí trệ đờm ngưng. Thạch anh cứng rắn như đá, không di động, màu da bình thường.