HẮC SỬU MAO CĂN THANG

 

- Hắc sửu

- Tân lang

- La bặc tử

- Mộc hương

 

- Trần bì

- Bạch mao căn

- Thanh bì

- Chỉ thực

 

Công dụng: Hành khí trục thuỷ.

Chủ trị: Thuỷ nhiệt úng ở trong, khí cơ bị trở ngại. Thuỷ thũng, thuỷ chướng, bụng căng cứng, đái ít, lưỡi đỏ hoặc rêu vàng, mạch trầm sác hữu lực.