GIA VỊ TỨ VẬT PHƯƠNG

- Sinh địa

- Chỉ xác

- Xuyên khung

 

- Ðại hoàng

- Quy thân

- Bạch thược

 

Công dụng: Dưỡng huyết thông tiện.

Chủ trị: Táo bón do âm huyết hư. Gầy , da đen xạm, âm hư phát nhiệt, táo bón mạch trầm vô lực.