GIA VỊ TỨ QUÂN PHƯƠNG

 

- Nhân sâm

- Sinh khương

- Thục đại hoàng

- Bạch truật

 

- Phục linh

- Cam thảo

- Chỉ xác

 

 

CÔng dụng: Ích khí thông tiện.

Chủ trị: Táo bón do dương khí bế tắc. Bệnh nhân yếu, cắc mặt trắng bợt, mình nóng, tự hãn, mạch trầm tế.