GIA VỊ HƯƠNG TÔ TÁN

-Tử tô

-Hương phụ

-Tần giao

-Xuyên khung

-Trần bì

-Kinh giới

-Mạn kinh tử

-Sinh khương

 

          Cộng dụng  :        Phát hãn  giải biểu.

          Chủ trị : Tứ thời cảm mạo phong hàn. Ðau đầu cứng gáy, chảy mũi, tắc mũi, thân mình  chân tay đau mỏi, người nóng ố hàn hoặc ố phong, rêu lưỡi trắng mỏng mạch phù.